امروز دوشنبه 1400/7/26
بروزرسانی سایت : 21:14
توجه ! جهت خرید یا فروش قیمت مربوطه را لمس کنید(کلیک کنید).
نام قیمت خرید قیمت فروش
تترتتر (USDT) بخرید 275,415 ریال بفروشید 269,677 ریال
بیت کوینبیت کوین (BTC) بخرید 17,431,765,194 ریال بفروشید 16,399,238,939 ریال
اتریوماتریوم (ETH) بخرید 1,061,622,266 ریال بفروشید 978,948,534 ریال
بایننس کوینبایننس کوین (BNB) بخرید 138,577,697 ریال بفروشید 122,742,086 ریال
نئونئو (NEO) بخرید 11,847,214 ریال بفروشید 11,365,344 ریال
لایت کوینلایت کوین (LTC) بخرید 51,266,532 ریال بفروشید 49,177,737 ریال
کوانتومکوانتوم (QTUM) بخرید 3,416,471 ریال بفروشید 3,278,249 ریال
کاردانوکاردانو (ADA) بخرید 600,828 ریال بفروشید 553,779 ریال
ریپلریپل (XRP) بخرید 313,622 ریال بفروشید 277,816 ریال
ایاسایاس (EOS) بخرید 1,262,080 ریال بفروشید 1,163,537 ریال
آیوتاآیوتا (IOTA) بخرید 346,994 ریال بفروشید 319,947 ریال
استلاراستلار (XLM) بخرید 108,166 ریال بفروشید 99,717 ریال
ترونترون (TRX) بخرید 27,721 ریال بفروشید 25,560 ریال
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک (ETC) بخرید 14,841,992 ریال بفروشید 13,683,594 ریال
لینکلینک (LINK) بخرید 7,090,526 ریال بفروشید 6,802,653 ریال
بیت تورنتبیت تورنت (BTT) بخرید 1,010 ریال بفروشید 931 ریال
هولوهولو (HOT) بخرید 2,645 ریال بفروشید 2,343 ریال
مونرومونرو (XMR) بخرید 72,422,793 ریال بفروشید 66,756,895 ریال
زی کشزی کش (ZEC) بخرید 38,276,043 ریال بفروشید 36,709,766 ریال
دشدش (DASH) بخرید 51,969,666 ریال بفروشید 47,896,503 ریال
تتاتتا (THETA) بخرید 168,884,339 ریال بفروشید 1,495,911 ریال
دوج کویندوج کوین (DOGE) بخرید 74,147 ریال بفروشید 65,662 ریال
وینکوینک (WIN) بخرید 180 ریال بفروشید 160 ریال
تزوستزوس (XTZ) بخرید 1,830,853 ریال بفروشید 1,687,757 ریال
بیت کوین کشبیت کوین کش (BCH) بخرید 171,851,657 ریال بفروشید 158,442,991 ریال
داتدات (DOT) بخرید 11,511,621 ریال بفروشید 10,612,568 ریال
لونالونا (LUNA) بخرید 10,300,788 ریال بفروشید 9,123,034 ریال
پکس گلدپکس گلد (PAXG) بخرید 501,824,995 ریال بفروشید 462,485,072 ریال
پاندی ایکسپاندی ایکس (PUNDIX) بخرید 426,259 ریال بفروشید 377,116 ریال
عملیات با خطا مواجه شد
عملیات با موفقیت انجام شد
عملیات با خطا مواجه شد
اطلاع رسانی