امروز شنبه 1400/9/6
بروزرسانی سایت : 21:42
توجه ! جهت خرید یا فروش قیمت مربوطه را لمس کنید(کلیک کنید).
نام قیمت خرید قیمت فروش
تترتتر (USDT) بخرید 301,104 ریال بفروشید 294,301 ریال
بیت کوینبیت کوین (BTC) بخرید 16,787,535,295 ریال بفروشید 15,764,777,194 ریال
اتریوماتریوم (ETH) بخرید 1,275,753,717 ریال بفروشید 1,174,290,020 ریال
بایننس کوینبایننس کوین (BNB) بخرید 194,058,756 ریال بفروشید 171,582,054 ریال
نئونئو (NEO) بخرید 11,471,233 ریال بفروشید 10,987,120 ریال
لایت کوینلایت کوین (LTC) بخرید 59,606,621 ریال بفروشید 57,077,082 ریال
کوانتومکوانتوم (QTUM) بخرید 4,425,488 ریال بفروشید 4,239,554 ریال
کاردانوکاردانو (ADA) بخرید 485,675 ریال بفروشید 446,764 ریال
ریپلریپل (XRP) بخرید 300,383 ریال بفروشید 265,607 ریال
ایاسایاس (EOS) بخرید 1,210,777 ریال بفروشید 1,114,198 ریال
آیوتاآیوتا (IOTA) بخرید 429,137 ریال بفروشید 394,894 ریال
استلاراستلار (XLM) بخرید 99,926 ریال بفروشید 91,951 ریال
ترونترون (TRX) بخرید 29,339 ریال بفروشید 27,003 ریال
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک (ETC) بخرید 14,548,550 ریال بفروشید 13,388,648 ریال
لینکلینک (LINK) بخرید 7,472,116 ریال بفروشید 7,155,759 ریال
بیت تورنتبیت تورنت (BTT) بخرید 981 ریال بفروشید 903 ریال
هولوهولو (HOT) بخرید 3,900 ریال بفروشید 3,448 ریال
مونرومونرو (XMR) بخرید 70,525,268 ریال بفروشید 64,887,838 ریال
زی کشزی کش (ZEC) بخرید 76,302,558 ریال بفروشید 73,072,651 ریال
دشدش (DASH) بخرید 57,406,452 ریال بفروشید 52,812,363 ریال
تتاتتا (THETA) بخرید 209,455,728 ریال بفروشید 1,851,979 ریال
دوج کویندوج کوین (DOGE) بخرید 65,129 ریال بفروشید 57,567 ریال
وینکوینک (WIN) بخرید 221 ریال بفروشید 195 ریال
تزوستزوس (XTZ) بخرید 1,455,475 ریال بفروشید 1,339,150 ریال
بیت کوین کشبیت کوین کش (BCH) بخرید 174,080,180 ریال بفروشید 160,207,016 ریال
داتدات (DOT) بخرید 11,022,287 ریال بفروشید 10,142,828 ریال
لونالونا (LUNA) بخرید 13,724,488 ریال بفروشید 12,134,041 ریال
پکس گلدپکس گلد (PAXG) بخرید 555,456,267 ریال بفروشید 510,995,293 ریال
پاندی ایکسپاندی ایکس (PUNDIX) بخرید 437,249 ریال بفروشید 386,109 ریال
عملیات با خطا مواجه شد
عملیات با موفقیت انجام شد
عملیات با خطا مواجه شد
اطلاع رسانی