امروز شنبه 1400/5/9
بروزرسانی سایت : 01:21
توجه ! جهت خرید یا فروش قیمت مربوطه را لمس کنید(کلیک کنید).
نام قیمت خرید قیمت فروش
تترتتر (USDT) بخرید 257,287 ریال بفروشید 251,541 ریال
بیت کوینبیت کوین (BTC) بخرید 10,701,557,403 ریال بفروشید 10,052,264,439 ریال
اتریوماتریوم (ETH) بخرید 641,981,962 ریال بفروشید 591,080,544 ریال
بایننس کوینبایننس کوین (BNB) بخرید 85,762,324 ریال بفروشید 75,840,088 ریال
نئونئو (NEO) بخرید 9,750,211 ریال بفروشید 9,336,729 ریال
لایت کوینلایت کوین (LTC) بخرید 37,069,043 ریال بفروشید 35,518,566 ریال
کوانتومکوانتوم (QTUM) بخرید 1,797,192 ریال بفروشید 1,719,773 ریال
کاردانوکاردانو (ADA) بخرید 343,527 ریال بفروشید 316,266 ریال
ریپلریپل (XRP) بخرید 203,775 ریال بفروشید 180,227 ریال
ایاسایاس (EOS) بخرید 1,045,607 ریال بفروشید 962,487 ریال
آیوتاآیوتا (IOTA) بخرید 216,351 ریال بفروشید 199,002 ریال
استلاراستلار (XLM) بخرید 73,240 ریال بفروشید 67,382 ریال
ترونترون (TRX) بخرید 16,539 ریال بفروشید 15,223 ریال
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک (ETC) بخرید 13,220,612 ریال بفروشید 12,166,815 ریال
لینکلینک (LINK) بخرید 5,833,599 ریال بفروشید 5,589,636 ریال
بیت تورنتبیت تورنت (BTT) بخرید 744 ریال بفروشید 685 ریال
هولوهولو (HOT) بخرید 1,679 ریال بفروشید 1,484 ریال
مونرومونرو (XMR) بخرید 63,476,850 ریال بفروشید 58,417,304 ریال
زی کشزی کش (ZEC) بخرید 27,888,186 ریال بفروشید 26,720,481 ریال
دشدش (DASH) بخرید 42,528,138 ریال بفروشید 39,134,372 ریال
تتاتتا (THETA) بخرید 158,308,832 ریال بفروشید 1,400,092 ریال
دوج کویندوج کوین (DOGE) بخرید 55,435 ریال بفروشید 49,033 ریال
وینکوینک (WIN) بخرید 96 ریال بفروشید 84 ریال
تزوستزوس (XTZ) بخرید 775,328 ریال بفروشید 713,271 ریال
بیت کوین کشبیت کوین کش (BCH) بخرید 144,155,230 ریال بفروشید 132,708,929 ریال
داتدات (DOT) بخرید 4,112,096 ریال بفروشید 3,784,852 ریال
لونالونا (LUNA) بخرید 2,817,141 ریال بفروشید 2,490,963 ریال
پکس گلدپکس گلد (PAXG) بخرید 483,259,360 ریال بفروشید 444,602,972 ریال
پاندی ایکسپاندی ایکس (PUNDIX) بخرید 374,970 ریال بفروشید 331,204 ریال
عملیات با خطا مواجه شد
عملیات با موفقیت انجام شد
عملیات با خطا مواجه شد
اطلاع رسانی