امروز جمعه 1400/6/26
بروزرسانی سایت : 15:12
توجه ! جهت خرید یا فروش قیمت مربوطه را لمس کنید(کلیک کنید).
نام قیمت خرید قیمت فروش
تترتتر (USDT) بخرید 282,746 ریال بفروشید 276,642 ریال
بیت کوینبیت کوین (BTC) بخرید 13,685,930,629 ریال بفروشید 12,865,372,505 ریال
اتریوماتریوم (ETH) بخرید 1,005,958,620 ریال بفروشید 926,905,773 ریال
بایننس کوینبایننس کوین (BNB) بخرید 121,573,767 ریال بفروشید 107,594,564 ریال
نئونئو (NEO) بخرید 14,007,385 ریال بفروشید 13,428,144 ریال
لایت کوینلایت کوین (LTC) بخرید 51,917,279 ریال بفروشید 49,763,281 ریال
کوانتومکوانتوم (QTUM) بخرید 3,541,684 ریال بفروشید 3,394,146 ریال
کاردانوکاردانو (ADA) بخرید 686,426 ریال بفروشید 632,217 ریال
ریپلریپل (XRP) بخرید 314,518 ریال بفروشید 278,395 ریال
ایاسایاس (EOS) بخرید 1,491,090 ریال بفروشید 1,373,649 ریال
آیوتاآیوتا (IOTA) بخرید 438,124 ریال بفروشید 403,400 ریال
استلاراستلار (XLM) بخرید 93,805 ریال بفروشید 86,407 ریال
ترونترون (TRX) بخرید 32,399 ریال بفروشید 29,848 ریال
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک (ETC) بخرید 16,501,008 ریال بفروشید 15,201,643 ریال
لینکلینک (LINK) بخرید 8,104,579 ریال بفروشید 7,769,864 ریال
بیت تورنتبیت تورنت (BTT) بخرید 1,146 ریال بفروشید 1,055 ریال
هولوهولو (HOT) بخرید 2,817 ریال بفروشید 2,491 ریال
مونرومونرو (XMR) بخرید 75,806,782 ریال بفروشید 69,822,905 ریال
زی کشزی کش (ZEC) بخرید 38,352,533 ریال بفروشید 36,754,168 ریال
دشدش (DASH) بخرید 57,867,106 ریال بفروشید 53,292,963 ریال
تتاتتا (THETA) بخرید 189,381,944 ریال بفروشید 1,675,679 ریال
دوج کویندوج کوین (DOGE) بخرید 71,875 ریال بفروشید 63,600 ریال
وینکوینک (WIN) بخرید 152 ریال بفروشید 135 ریال
تزوستزوس (XTZ) بخرید 1,824,547 ریال بفروشید 1,680,097 ریال
بیت کوین کشبیت کوین کش (BCH) بخرید 182,279,927 ریال بفروشید 167,929,185 ریال
داتدات (DOT) بخرید 9,997,875 ریال بفروشید 9,209,539 ریال
لونالونا (LUNA) بخرید 10,239,510 ریال بفروشید 9,059,073 ریال
پکس گلدپکس گلد (PAXG) بخرید 515,474,469 ریال بفروشید 474,699,151 ریال
پاندی ایکسپاندی ایکس (PUNDIX) بخرید 465,216 ریال بفروشید 411,298 ریال
عملیات با خطا مواجه شد
عملیات با موفقیت انجام شد
عملیات با خطا مواجه شد
اطلاع رسانی